Wat is PROJECT BeBo?PROJECT BeBo is een artistiek-cultureel uitwisselingsproject. Wij zijn actief in België (Be) en Bolivia (Bo), vandaar de naam. Een uitwisseling tussen 2 landen, 2 verschillende groepen van 14 jongeren en tussen artiesten en hun publiek. We zijn vertrokken vanuit het probleem dat er zowel in Bolivia als in Vlaanderen, België een kloof heerst tussen de diverse groepen binnen het onderwijs. In het Vlaamse onderwijssysteem zorgen de verschillende onderwijsverstrekkers en richtingen voor een enorme segregatie en veel onbegrip. Terwijl vele jongeren met diverse onderwijsachtergronden vaak fantastische talenten delen. In Bolivia hebben jongeren van publieke scholen dan weer nauwelijks contact met jongeren van privéscholen, ondanks dat zij vaak veel talenten en interesses delen. PROJECT BeBo doorbreekt deze grenzen.


Zowel in Vlaanderen, België als in Sucre, Bolivia werkt een groep van 14 jongeren gedurende een half jaar aan een PERFORMANCE. Aangezien een grote intrinsieke doelstelling het ontmoeten van jongeren is, werd gekozen om als artistiek thema "Effectieve ontmoetingen" te nemen. Tijdens het intensieve artistieke proces corresponderen de jongeren met hun lotgenoten van het andere land (d.m.v. video's, brieven ...). Zowel in Bolivia als in België gaan de jongeren samen op CAMP om elkaar beter te leren kennen en intensief de PERFORMANCE te kunnen uitdiepen. Niets beter om de band en dynamiek te versterken dan eventjes echt samen te leven (slapen, eten, brainstormen, acteren, dansen ...).


Als verbindingsorganisatie willen we creatieve jonge geesten dus een draagvlak bieden om echt zelf aan een voorstelling te werken die ze ook aan een publiek kunnen vertonen. Daarnaast zullen er voor de voorstellingen in België en Bolivia videoclips opgenomen worden, zodat er ook een touch van het andere land in de PERFORMANCES kan verwerkt worden. Niet te onderschatten is trouwens de kracht van het vertonen van deze PERFORMANCES. Niet alleen kunnen we de toeschouwers entertainment bieden, maar zij zullen ook aan het denken gezet worden en de vruchten van unieke samenwerkingen live kunnen beleven.


Dat de deelnemende jongeren dit avontuur nooit zullen vergeten, dat staat reeds vast. Door hen een frisse, vernieuwende artistieke ervaring aan te bieden, zullen zijn ook geïnspireerd worden om in de toekomst zelf engagementen op te nemen. Ook zullen ze ontdekken dat de limieten van een samenleving steeds te overschrijden zijn.


PROJECT BeBo is een initatief van 3 jongeren: Lora, Seppe en Santi. Ontdek hier hoe ze elkaar ontmoet hebben en hoe PROJECT BeBo gegroeid is. De financiële en inhoudelijke partner is Broederlijk Delen. Zij hebben PROJECT BeBo voorzien van een een heel groot aandeel van de middelen en zorgen voor de nodige feedback. Dankzij hen is het dit jaar ook mogelijk dat een Belgische delegatie naar Sucre, Bolivia zal afreizen om CAMP BO en PERFORMANCE BO mee te creëren en in goede banen te leiden. Uiteraard staat PROJECT BeBo steeds open voor nieuwe partnerschappen en samenwerkingen. Zeker nu de evolutie naar een VZW op til is!

Een samenwerking met

Andere sponsors, partners:

Wij zijn nog steeds op zoek naar partners. Zou uw organisatie hier willen tussenstaan? Voel u vrij om ons te contacteren.

Contactinformatie


Telefonisch:

+32495274338 (Seppe),  +32472402507 (Lora)

E-mail: info@projectbebo.be

Verantwoordelijken


Lora Hasenbroekx

Seppe De Pauw

Santiago Wilson

Deze site bevat gegevens die auteursrechtelijk beschermd zijn.


Deze site werd opgemaakt door Seppe De Pauw.